Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

Ngày đăng: 21/04/2010, Lượt xem: 1242
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP( của Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển tại các địa phương)

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

của Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển tại các địa phương

 

I- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

- Cán bộ quả lý đương chức

- Kế toán trưởng đương chức

- Lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

- Những người làm công tác nghiên cứu và giảng dạyvề quản trị kinh doanh

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

II- THỜI GIAN KHOÁ HỌC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO

1- Thời gian khoá học: 5 tháng

2- Dự kiến khai giảng: Liên tục khi đủ số lượng học viên

3- Phương thức học

- Vào các ngày cuối tuần

- Các buổi tối trong tuần (tuỳ điều kiện cụ thể của từng lớp và địa phương)

III- MỘT SỐ THÔNG TIN BỔ SUNG

1- Học viên được cấp chứng chỉ của Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển, trường Đại học Kinh tế Quốc dân (có giá trị toàn quốc).

2- Cán bộ giảng dạy là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm của Viện nghiên cứu Kinh tế và phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân và các cơ quan quản lý ở các ngành Trung ương.

3- Học viên được bảo lưu thời gian học với khoá sau nếu có công việc đột xuất

4- Học viên phải chấp hành các nội quy lớp học, quy định kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập các chuyên đề trong chương trình.

IV- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT

Tên chuyên đề

Số tiết học

Giảng viên

I

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG

 

 

1

Kinh doanh trong nền kinh tế thị trường

12 (03 buổi)

GS.TS Hoàng Đức Thân

2

Quản trị kinh doanh

12

PGS.TS Phan Kim Chiến

3

Tâm lý học trong quản lý

12

PGS.TS Lê Vân

4

Luật kinhtế

12

PGS.TS Đinh Hoài Nam

5

Một số vấn đề cơ bản về thuế

12

TS Hoàng Thuý Nguyệt

II

CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

 

 

6

Quản trị tài chính doanh nghiệp

12

TS. Nguyễn Quang Dật

7

Quản trị nhân sự

12

PGS.TS Trần Thị Thu

8

Quản trị kinh doanh thương mại – Dịch vụ trong nền kinh tế thị trường

12

GS.TS Đặng Đình Đào

9

Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

12

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn

10

Marketing – nghệ thuật ứng xử trong kinh doanh

12

TS. Cấn Anh Tuấn

11

Nghiệp vụ xuất nhập khẩu

12

TS Trần Văn Hoè

12

Lập, quản lý dự án đầu tư

12

PGS.TS Nguyễn Hồng Minh

III

CÁC KỸ NĂNG GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

 

 

13

Kỹ năng lãnh đạo

12

TS. Phạm Văn Phổ

14

Chiến lược kinh doanh

12

PGS.TS Ngô Kim Thanh

15

Nghệ thuật giao dịch và đàm phán

12

PGS.TS NGuyễn Thị Xuân Hương

16

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

12

PGS.TS Dương Thị Liễu

17

Xây dựng và phát triển thương hiệu

12

PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc

18

Kinh nghiệm quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ

12

Ths. Hoàng Thanh Hương

IV

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

19

Hướng dẫn làm báo cáo khoá luận

36

GS.TS Đặng Đình Đào

 

Lễ bế mạc và trao chứng chỉ tốt nghiệp của  trường Kinh tế quốc dân

 

Tổng cộng

256

 

 

Liên hệ: Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên – số 126 Phạm Ngũ Lão,

phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 03213.862855 hoặc 03213.568688

Websize: HTTP://WWW.ttgdtxthy.edu.vn.

(Theo )

Chia sẻ