Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


Chương trình :QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO IEDS MINI MBA

Ngày đăng: 21/04/2010, Lượt xem: 1220
Chương trình :QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO IEDS MINI MBA thời sự, thực tế, hệ thống

Chương trình

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO

IEDS   MINI MBA

thời sự, thực tế, hệ thống

 

                Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển (IEDS) mở khóa học Quản trị doanh nghiệp nâng cao.

            Đối tượng

            Khóa học này được thiết kế phục vụ cho các nhà quản lý từ bậc trung đến bậc cao (Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng) hoặc những người trong tương lai sẽ trở thành những nhà lãnh đạo các công ty.

Mục đích

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:

- Sở hữu các năng lực quản trị một cách chọn lọc và hệ thống nhằm quản lý hiệu quả các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập hội nhập và toàn cầu hóa Kinh tế .

- Áp dụng hữu hiệu những tư tưởng và thành tựu mới nhất về khoa học quản trị vào quản lý và điều hành nhằm tạo ra những đột phá mới và giúp doanh nghiệp thích ứng hiệu quả với những thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh.

Nội dung

Khóa học được thiết kế nhằm trang bị cho người học những kiến thức nâng cao về:

- Quản lý các hoạt động chức năng (qua các chuyên đề quản trị marketing, quản trị chuỗi cung ứng (hoặc sản xuất), quản trị nhân lực, quản trị tài chính)

- Phương pháp và kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển công ty và chiến lược kinh doanh có tính cạnh tranh cao trên các lĩnh vực kinh doanh được lựa chọn (qua chuyên đề quản lý chiến lược).

            - Kỹ năng và phương pháp kết hợp các hoạt động chức năng nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển và chiến lược kinh doanh (qua chuyên đề lập kế hoạch kinh doanh + bảo vệ đề án kinh doanh).

Cấu trúc chương trình

Chuyên đề 1: Quản trị marketing (2 ngày, thứ 7, chủ nhật)

Chuyên đề 2: Quản lý chuỗi cung ứng hoặc sản xuất (2 ngày, thứ 7, chủ nhật)

Chuyên đề 3: Quản trị nhân sự (2 ngày, thứ 7, chủ nhật)

Chuyên đề 4: Quản trị tài chính (2 ngày, thứ 7, chủ nhật)

Chuyên đề 5: Quản trị chiến lược (2 ngày, thứ 7, chủ nhật)

Chuyên đề 6: Lập kế hoạch kinh doanh  (3 ngày, chủ nhật hàng tuần kéo dài trong 3 tuần)

Chứng chỉ

Do Viện nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân cấp, có giá trị trên toàn Quốc

Thời gian / Địa điểm

Sáng: 8h30  11h 30

Chiều: 1h30  4h 30

Khóa học kéo dài trong 8 tuần, các chuyên đề 1 đến 5 được tổ chức vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, chuyên đề 6 được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần kéo dài trong 3 tuần.

Từ ......tháng......đến....... tháng........năm

Tại Hưng Yên

Giảng Viên

Khóa học do giảng viên có trình độ cao về lý thuyết và giàu kinh nghiệm thực tiễn của Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đảm nhiệm.

Lệ phí

+  8 triệu đồng / 1 học viên

Nhóm học viên từ 3 người trở lên sẽ được giảm giá 5%.

Học viên đóng học phí 15 ngày trước ngày khai giảng sẽ được giảm học phí 5%.

Mọi chi tiết xin liên hệ

      Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên – số 126 Phạm Ngũ Lão,

phường Quang Trung, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 03213.862855 hoặc 03213.568688

Websize: HTTP://WWW.ttgdtxthy.edu.vn

(Theo )

Chia sẻ