Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên
Danh mục
Liên kết
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline

Thống kê truy cập

Đang truy cập

Tổng truy cập44326

  • 21/04/2010
TTGDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp Đại học chuyên ngành Kinh tế Bảo hiểm, Khoá 43 (mã ngành 401.05) hệ VLVH, do trường ĐH Kinh tế quốc dân giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp Đại học Luật, Khoá 4, hệ VLVH do trường đại học Luật giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh lớp ĐHNN-ĐHQG ngành tiếng Anh, Khoá 6, hệ VLVH, do trường ĐHNN-ĐHQG giảng dạy và cấp bằng, học tại Trung tâm
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ đấu thầu” do trường Đại học Xây dựng giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp Đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình” do trường Đại học Xây dựng giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng” do trường Đại học Kinh tế Quốc dân giảng dạy và cấp chứng chỉ
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp giáo viên Giáo dục Quốc phòng - An ninh” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ Sư phạm” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
  • 21/04/2010
Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên thông báo tuyển sinh “Lớp nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học” do trường Đại học Sư phạm giảng dạy và cấp chứng chỉ.
Chia sẻ